3/3.   Przygotowanie gleby pod podsadzenia buka na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: J. Zajączkowski