10/11.   Cięcia i odnowienie na powierzchni międzygniazdowej drugiej strefy

Autor obrazu: B. Brzeziecki