3/5.   Drzewa na pożarzysku

Autor obrazu: J. Zajączkowski