2/5.   Drzewa pozostawione na powierzchni pohuraganowej

Autor obrazu: J. Zajączkowski