5/15.   Cięcie poszerzające lukę

Autor obrazu: B. Brzeziecki