11/12.   Wyprzedzające podsadzenia buka w przedrębnym drzewostanie sosnowym

Autor obrazu: J. Zajączkowski