6/16.   Przygotowanie gleby

Autor obrazu: B. Brzeziecki