9/12.   Kolejne cięcie brzegowe

Autor obrazu: B. Brzeziecki