Układ poradnika
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
Działy tematyczne poradnika     Dostęp do stron tematycznych za pomocą mapy serwisu     Szybki dostęp do szukanej informacji    
 
 
 
e-Poradnik RĘBNIE zawiera ponad 100 stron tematycznych (zobacz spis treści), pogrupowanych hierarchicznie w pięć działów, zawierających od kilku do ponad 20 stron.

Dla większości stron tematycznych dostępne są również dodatkowe strony zawierające wykaz literatury uzupełniającej, ewentualne komentarze użytkowników, a także pełnoekranowe podglądy obrazów z tekstu oraz obrazów ułożonych w prezentacje slajdów.

Na innych stronach poradnika znajdziesz dalsze wyjaśnienia odnośnie:

 
««
Działy tematyczne poradnika
 
Strony poradnika pogrupowano w następujące działy:
  • ogólne informacje o elementach rębni oraz oddziaływaniu rębni na otaczające drzewostany;
  • klasyfikacja i charakterystyka form rębni obowiązujących w lasach państwowych;
  • komentarze dotyczące różnych uwarunkowań technologicznych i przyrodniczych przy stosowaniu rębni, a także modyfikacji rębni nie uwzględnionych w Zasadach Hodowli Lasu oraz stosowania rębni w przebudowie drzewostanów;
  • informacje o poradniku (zawartość, obsługa, autorzy), a także spis treści i mapa serwisu 
  • indeksy tematów, ilustracji, literatury i autorów.


 
Poniżej opisano techniki dostępu do poszukiwanych treści poradnika.

 
««
Dostęp do stron tematycznych za pomocą mapy serwisu
 
Wykaz tytułów i autorów stron tematycznych wchodzących w skład poszczególnych działów oraz wzajemne powiązania stron można zobaczyć w graficznej, przejrzystej formie na mapie serwisu.

Szczupłość miejsca na ekranie spowodowała, że na mapie umieszczono uproszczone wersje tytułów. W większości przeglądarek można jednak podejrzeć pełną nazwę strony bez jej otwierania - poprzez najechanie kursorem na znajdującą się mapie ramkę wybranej strony.

Wciśnięcie przycisku myszy po najechaniu na ramkę strony spowoduje otwarcie tej strony.

 
««
Szybki dostęp do szukanej informacji
 
Aby przejść do strony o znanym tytule, powiązanej kontekstowo ze stroną aktualnie przeglądaną, należy poszukać jej nazwy w dwóch zestawach klawiszy nawigacyjnych, dostępnych na początku i końcu każdej strony.

Innym łatwym sposobem jest wskazanie nazwy strony w spisie treści - gotowym, hierarchicznym zestawieniu wszystkich stron tematycznych poradnika.

Można też poszukiwać wybranych haseł w załączonym do poradnika indeksie. Hasła te obejmują tytuły stron, rozdziałów, pokazów i obrazów. Duża liczba haseł może stanowić utrudnienie w tych poszukiwaniach.

Klawisze umożliwiające otwarcie spisu treści lub indeksu znajdują się w zestawie klawiszy nawigacyjnych na początku każdej ze stron tematycznych.

Chcąc wyszukać lokalizację konkretnej ilustracji (czyli stronę z jej powiększeniem), należy przejrzeć strony alfabetycznych indeksów ilustracji. Ze względu na intensywne korzystanie z grafiki, strony tych indeksów mogą ładować się nawet kilkadziesiąt sekund.

W poradniku zamieszczono osobne dwa indeksy (zestawienia miniatur): ilustracji włączonych w tekst rozdziałów poradnika oraz ilustracji w pokazach slajdów.

Dodatkowo, aby umożliwić przeglądanie poradnika wyłacznie "po zdjęciach", na osobnej stronie zestawiono większe podglądy wszystkich ilustracji wraz ze szczegółowymi opisami.

««