Mechaniczne przygotowanie gleby pod obsiew buka w rębni IIa

Autor obrazu: B. Brzeziecki

Przygotowanie gleby jest wskazane zwłaszcza w litych buczynach, gdzie zbita warstwa ściółki często utrudnia kiełkowanie nasion.