Stan pokrywy po przygotowaniu gleby frezem pod obsiew sosny

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Część gleby pozostawiono w stanie nienaruszonym, co ułatwia przetrwanie drobnej fauny naglebowej. Silnie spulchnione frezem pasy powinny uleżeć się przed przyjęciem nasion.