Drzewostan dębowy po cięciu obsiewnym

Autor obrazu: B. Brzeziecki

Intensywność cięcia obsiewnego dla dębu powinna być znaczna - od 30 do 50%.