Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Cięcie obsiewne
 
Rozdział:
Intensywność cięcia obsiewnego
 
Drzewostan dębowy po cięciu obsiewnym (B.B.)
 
Intensywność cięcia obsiewnego dla dębu powinna być znaczna - od 30 do 50%.
 
Id=10611


1.Naloty dębowe

2.Samosiew klonu
 
Rozdział:
Przygotowanie gleby przed cięciem obsiewnym
 
Mechaniczne przygotowanie gleby pod obsiew buka w rębni IIa (B.B.)
 
Przygotowanie gleby jest wskazane zwłaszcza w litych buczynach, gdzie zbita warstwa ściółki często utrudnia kiełkowanie nasion.
 
Id=10617


1.Można pozostawiać nienaruszone fragmenty gleby
 
Nasiona najlepiej kiełkują na odsłoniętej glebie mineralnej (J.Z.)
 
Przygotowanie gleby w buczynie wykonano pługiem aktywnym. Najwięcej nasion skiełkowało na mineralnych brzegach wałków (skib), w korzystnych warunkach wilgotnościowych.
 
Id=10683


1.Najgęstsze naloty na brzegu skiby
 
Stan pokrywy po przygotowaniu gleby frezem pod obsiew sosny (J.Z.)
 
Część gleby pozostawiono w stanie nienaruszonym, co ułatwia przetrwanie drobnej fauny naglebowej. Silnie spulchnione frezem pasy powinny uleżeć się przed przyjęciem nasion.
 
Id=10618


1.Samosiewy sosny na przerobionym pasie

2.Pniak nie jest przeszkodą dla frezu
 
Widok frezu leśnego, zapewniającego dobrą mineralizację gleby na pasach niezależnie od stanu pokrywy (W.G.)
 
Id=10759