Dr hab. Bolesław Porter - wykaz stron autora

 

Ochrona odnowień przy zrywce   (B.P.)

Projektowanie szlaków zrywkowych   (B.P.)

Uszkodzenia drzew i gleby   (B.P.)