Dr inż. Leszek Bolibok - wykaz stron autora

 

Charakterystyka cięcia brzegowego   (B.B., L.B.)

Charakterystyka cięcia gniazdowego   (B.B., L.B.)

Charakterystyka cięcia zupełnego   (B.B., L.B.)

Charakterystyka cięć częściowych   (B.B., L.B.)

Cięcia odsłaniające   (B.B., L.B.)

Cięcie obsiewne   (B.B., L.B.)

Cięcie przygotowawcze   (B.B., L.B.)

Cięcie uprzątające   (B.B., L.B.)

Efekt rębni dla drzewostanu macierzystego   (L.B., A.R.)

Efekt rębni dla odnowienia   (L.B.)

Efekt rębni dla otaczających drzewostanów   (L.B.)

Efekty ekologiczne rębni   (L.B.)

Elementy czasowe rębni   (L.B., B.B.)

Elementy przestrzenne rębni   (L.B.)

Elementy rębni   (L.B.)

Elementy techniczne rębni   (B.B., L.B.)

Granica transportu   (L.B., H.Ż.)

Kierunek cięć   (L.B.)

Kształt powierzchni odnowieniowej   (L.B.)

Nawrót cięć   (L.B., B.B.)

Okres odnowienia   (L.B., B.B.)

Powierzchnie o kształcie eliptycznym   (L.B., B.B.)

Powierzchnie o kształcie wydłużonym   (L.B., B.B.)

Rębnia częściowa gniazdowa IId   (L.B.)

Rębnia częściowa pasowa IIb   (L.B.)

Rębnia częściowa smugowa IIc   (L.B.)

Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa   (L.B.)

Rębnia gniazdowa częściowa IIIb   (L.B., J.Z.)

Rębnia gniazdowa zupełna IIIa   (L.B., J.Z.)

Rębnia zupełna pasowa Ib   (L.B.)

Rębnia zupełna smugowa Ic   (L.B.)

Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa Ia   (L.B.)

Rębnie I zupełne   (B.B., L.B.)

Rębnie II częściowe   (B.B., L.B.)

Rębnie III gniazdowe   (L.B., B.B.)

Usytuowanie powierzchni   (L.B.)

Warunki panujące na dużym zrębie zupełnym   (L.B.)

Warunki panujące na małym zrębie o kształcie eliptycznym   (L.B.)

Warunki panujące na małym zrębie o kształcie wydłużonym   (L.B.)

Wielkość powierzchni   (L.B.)