Prof. dr hab. Henryk Żybura - wykaz stron autora

 

Aspekty urządzeniowe rębni   (H.Ż.)

Definicja rębni   (H.Ż.)

Granica transportu   (L.B., H.Ż.)

Projektowanie przebudowy   (H.Ż.)

Przebudowa drzewostanów   (H.Ż.)