Zrąb zupełny silnie zmienia warunki środowiska leśnego

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Pas zrębowy o szerokości 50 m.