Rząd daglezji pozostawiony na brzegu odnawianej powierzchni

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Drzewa zasadzono kiedyś przy nie istniejącej już dziś leśniczówce. Pełnią rolę zarówno estetyczną, jak i upamiętniającą pracę dawnych gospodarzy lasu.