Plantacje nasienne stają się konieczne w przypadku braku lub niedoboru lokalnej bazy nasiennej gatunku

Autor obrazu: S. Tarasiuk

Plantacja nasienna jodły na granicy zasięgu w krainie IV. Szybko rosnący modrzew wykorzystano jako osłonę przed niekorzystnymi dla jodły warunkami powierzchni otwartej.