Czasowe pozostawienie wysuniętego fragmentu otaczającego drzewostanu poprawia warunki mikroklimatyczne na przyległej części zrębu

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Ochrona wrażliwych sadzonek buka na zrębie na siedlisku LMśw.