Rozmieszczenie gatunków w uprawie na zrębie powinno uwzględniać ich wymagania ekologiczne

Autor obrazu: J. Zajączkowski

W cieniu południowej ściany drzewostanu pozostaje buk, wewnątrz uprawy dąb - osłonięty z boku modrzewiem, a przy ścianie północnej - o mało korzystnych warunkach wilgotnościowych i dużych amplitudach temperatur - sosna.