Kępa starodrzewu pozostawiana na zrębie powinna stanowić fragment nienaruszonego drzewostanu

Autor obrazu: M. Sławski

Zarówno podszyt, jak i ewentualne inne dolne warstwy, runo i wszystkie składniki drzewostanu głównego (łącznie z drzewami obumierającymi i martwymi) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami podczas operacji technologicznych w otaczającym drzewostanie.