Warstwa koron starych lasów stanowi środowisko życia wielu rzadkich gatunków zwierząt

Autor obrazu: M. Sławski