(obraz bez tytułu)

Autor obrazu: L. Bolibok

Odnowienie naturalne w drzewostanie bukowym