Wyłączone drzewostany nasienne to ważny element ochrony zasobów genetycznych rodzimych populacji drzew

Autor obrazu: P. Zajączkowski