Świstunka leśna to przykład gatunku wnętrza lasu, który unika otwartych powierzchni zrębowych

Autor obrazu: G. Zawadzki