Podsadzenia bukowe w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw

Autor obrazu: Archiwum