Rębnia IIa w drzewostanie bukowym

Autor obrazu: Archiwum

Stan po drugim cięciu odsłaniającym