Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnie a siedliska drobnych ssaków
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Próchniowiska i obszerne dziuple stanowią doskonałe miejsca schronienia dla małych ssaków (M.S.)
 
Pnie o dużej objętości martwego drewna cechują się najbardziej stabilnymi warunkami cieplnymi i wilgotnościowymi, które są niezbędne wielu gatunkom o małych zdolnościach adaptacyjnych.
 
Id=10735
 
Rozdział:
Wpływ rębni złożonych na drobne ssaki leśne
 
Wiewiórka preferuje lasy w wieku powyżej 70 lat i wykazuje dużą plastyczność środowiskową (M.S.)
 
Id=10736