Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnie I zupełne
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Alternatywna metoda przygotowania gleby" Niemiec P., Las. Pol. 13-14, 2002.
 • "Buk pasuje pod modrzewiem" Kusiak W., Przegl. Leśn. 6, 2001.
 • "Charakterystyka biometryczna kęp dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wyrosłych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej" Jaszczak R., Magnuski K., Małys L., Sylwan 11, 2003.
 • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
 • "Co możemy zyskać pozostawiając wyspy starodrzewu na zrębach zupełnych. Mat. konf. Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie" Sławski M., Stud. Mat. CEPL R. 8. Zesz. 1 (11), 2006.
 • "Czy wielkoobszarowe odnowienia lasu oferują jeleniowatym atrakcyjniejszy pokarm niż las dojrzały: casus pożarzyska w Rudach Raciborskich" Gmitrzuk K., Obidziński A., Sylwan 4, 2007.
 • "Czy zrębami zupełnymi stosowanymi w borach sosnowych rosnących na siedlisku boru świeżego można chronić biegaczowate (Carabidae, Col.)?" Szyszko J., Sylwan 8, 1991.
 • "Frez czy pług ?" Gorczyca J., Iskra T., Las. Pol. 20, 2005.
 • "Gryzonie - mały czy duży problem" Borowski Z., Las. Pol. 24, 1999.
 • "Historia i teraźniejszość zalesiania i odnawiania lasu siewem" Łukaszewicz J., Gil W., Sylwan 3, 2007.
 • "Ile sadzić sosny na hektarze?" Ceitel J., Przegl. Leśn. 3, 2003.
 • "Jesienne przygotowanie gleby do zalesień" Korzeniowski J., Głos L. 10, 1999.
 • "Kiedy sadzić sosnę?" Barzdajn W., Przegl. Leśn. 2, 2006.
 • "Maszyny dla profesjonalistów" Anon., Głos L. 11, 2003.
 • "Mechaniczne oczyszczanie powierzchni zrębowych" Grzegorczyk A., Las. Pol. 9, 1978.
 • "Naturalne zabezpieczenia upraw w Nadleśnictwie Lidzbark" Bilska J., Las. Pol. 8, 2006.
 • "Nieoznaczoność dojrzałości rębnej drzewostanów a wybór pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych gospodarstwa zrębowego" Poznański R., Sylwan 10, 1993.
 • "Nowa metoda programowania w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu. Zagadnienia praktyczne" Poznański R., Sylwan 7, 1988.
 • "Nowa metoda programowania w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu. Zasady praktyczne" Poznański R., Sylwan 6, 1988.
 • "Nowa technologia pozyskiwania drewna na zrębach zupełnych" Suwała M., Las. Pol. 6, 1978.
 • "Nowy etat użytkowania rębnego w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu" Poznański R., Sylwan 3, 1987.
 • "Nowy system regulacji w zrębowym systemie zagospodarowania lasu" Poznański R., Sylwan 8, 1989.
 • "Ogólna hodowla lasu" Włoczewski T., PWRiL, Warszawa, 1968.
 • "Organizacja pracy przy mechanicznym oczyszczaniu powierzchni zrębowych" Grzegorczyk A., Las. Pol. 18, 1978.
 • "Osłonki tekturowe szansą dla zabezpieczenia upraw?" Szukiel E., Las. Pol. 9, 2001.
 • "Pług dwuodkładnicowy LPZ OTL z pogłębiaczem" Hoffman L., Głos L. 1, 2001.
 • "Porównawcza analiza etatów i rozmiarów użytkowania rębnego dla obrębów w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu" Poznański R., Sylwan 11-12, 1988.
 • "Pozostałości zrębowe i przygotowanie gleby a uprawa sosnowa" Marciniak P., Las. Pol. 1, 2007.
 • "Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień, sposoby i technika sadzenia oraz pielęgnacja upraw" Kocjan H., Wyd. AR im. A. CIeszkowskiego, Poznań, 2006.
 • "Racjonalna więźba początkowa sosny" Zajączkowski J., Las. Pol. 6, 1980.
 • "Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.
 • "Rola hodowlana modrzewia w warunkach RDLP Gdańsk" Szramka J., Sylwan 7, 1997.
 • "Rozdrabniacz odpadów zrębowych ORKAN - LAS" Nowiński H., Głos L. 11, 1995.
 • "Sezonowa dynamika zgryzania i jego wpływ na wzrost sadzonek gatunków liściastych w pierwszym roku po założeniu uprawy" Nasiadka P., Lipski S., Sylwan 5, 2006.
 • "Siewcy sosnowych borów" Czepnik J., Las. Pol. 10, 1999.
 • "Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona" Puchniarski T., Wyd. PWRiL, 2008.
 • "Spalanie pozostałości pozrębowych a nagrzewanie się gleby" Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R., Sylwan 6, 2003.
 • "Spalanie pozostałości pozrębowych, emisja lotnych produktów" Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R., Sylwan 8, 2003.
 • "Sposoby zabezpieczania upraw przed szkodami wyrządzanymi przez drobne gryzonie" Kasprzak J., Dobies T., Las. Pol. 9, 1999.
 • "Środki ochrony upraw przed jeleniowatymi" Anon., Las. Pol. 6, 1978.
 • "Utylizacja odpadów pozrębowych" Berft M., Bibl. Leśn. z. 207, 2004.
 • "Więźba optymalna" Kleczewski Z., Las. Pol. 6, 2003.
 • "Więźba początkowa - zaproszenie do dyskusji" Zaleski J., Las. Pol. 20, 2002.
 • "Więźba sadzenia a przyszła jakość surowca drzewnego" Tomczak A., Przegl. Leśn. 5, 2004.
 • "Wpływ orek pełnych różnej głębokości na wzrost i rozwój upraw leśnych" Anon., Sylwan 4, 1983.
 • "Wpływ przygotowania powierzchni pozrębowej na wzrost uprawy sosnowej" Marciniak P., Przegl. Leśn. 9, 2005.
 • "Wpływ rębni i sposobów przygotowania gleby na zawartość metali ciężkich w liściach drzew" Latocha E., Biedroń J., Sylwan 6, 1983.
 • "Wpływ różnej więźby początkowej na wzrost sosny pospolitej w fazie uprawy do 10 roku życia" Burzyński G., Zajączkowski J., Sylwan 5, 1985.
 • "Wpływ różnych sposobów sadzenia i startowego nawożenia mineralnego na wzrost i udatność 10-letniej uprawy sosnowej na siedlisku boru suchego" Kocjan H., Sylwan 10, 1987.
 • "Wpływ sposobu przygotowania gleby na wzrost i rozwój upraw leśnych" Tuszyński M., Sylwan 11, 1984.
 • "Wpływ technologii produkcji i pory sadzenia jednolatek sosnowych (Pinus sylvestris) na udatność i początkowy wzrost upraw" Barzdajn W., Sylwan 8, 2006.
 • "Wpływ terminu i sposobu przygotowania gleby na wzrost upraw sosnowych w warunkach boru suchego" Kocjan H., Sylwan 6, 1982.
 • "Wpływ wysokiej temperatury i suszy na uprawy leśne" Mikułowski M., Las. Pol. 21, 1998.
 • "Wpływ zrębu zupełnego i sztucznego odnowienia sosną na skład roslinności boru świeżego w Puszczy Białowieskiej" Sokołowski A., Paluch R., Sylwan 10, 2006.
 • "Wprowadzanie domieszek drzew i krzewów do upraw sosnowych w Puszczy Noteckiej" Kocjan H., Sylwan 6, 2003.
 • "Wprowadzanie gatunków liściastych w drzewostanach sosnowych na sieliskach borowych" Mąkosa K., Sylwan 2, 1992.
 • "Współczesne poglądy na więźbę sadzenia upraw leśnych w niektórych krajach Europy" Ceitel J., Przegl. Leśn. 4, 1995.
 • "Wyniki badań przydatności nowego repelentu do ochrony upraw przed zwierzyną" Szukiel E., Las. Pol. 20, 1978.
 • "Zagospodarowanie lasów świerkowych na Pojezierzu Kaszubskim na przykładzie Nadleśnictwa Kartuzy" Szydlarski M., Sylwan 5, 1999.
 • "Zakaz stosowania ognia w lesie" Kołodziej Z., Karczmarski J., Pach M., Las. Pol. 1, 2007.
 • "Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.
 • "Zgrabiarki odpadów zrębowych" Anon., Głos L. 10, 1993.
 • "Zrąb zupełny to jednak grzech" Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I., Głos L. 5, 2002.
 • "Zręby zupełne czy odnowienie naturalne sosny" Szwed J., Las. Pol. 5, 1992.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów