Literatura uzupełniająca do strony:
Wprowadzenie
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Ekonomiczne skutki wprowadzenia zmian w ZHL" Ziemblicki M., Las. Pol. 11, 2003.
  • "Nowe Zasady Hodowli Lasu - rewolucja czy kosmetyka" Gust G., Las. Pol. 8, 2003.
  • "Nowe Zasady Hodowli Lasu. Cz. III - Wzmaganie stabilności drzewostanów metodami hodowlanymi" Fonder W., Bibl. Leśn. z. 206, 2004.
  • "Nowe zasady hodowli lasu. Cz. IV. Rębnie jako sposoby osiągania celów hodowlanych" Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 200, 2004.
  • "Nowelizacja "Zasad hodowli lasu" z 1979- konieczność obiektywna czy koniunkturalna?" Hanak B., Las. Pol. 9, 1984.
  • "Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów