Rębnia określa zespół czynności związanych z użytkowaniem lasu, tworzących optymalne warunki dla młodego pokolenia lasu

Autor obrazu: L. Bolibok

Kępa naturalnego odnowienia świerka pozostająca pod osłoną otaczającego drzewostanu.