Obraz lasu przerębowego przy zastosowaniu cięć jednostkowych i grupowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki

Górny rysunek przedstawia drzewostan z dominacją gatunków cienioznośnych, odnawiany cięciami jednostkowymi. Zachowanie struktury przerębowej w przypadku gatunków światłożądnych wymaga zastosowania cięć grupowych (efekt na dolnym rysunku), dopuszczających więcej światła do wzrastających odnowień.