Ośmioletnie podrosty sosny pod okapem drzewostanu o zadrzewieniu 0.4

Autor obrazu: T. Andrzejczyk

Pozostawienie osłony na długi okres, możliwe dzięki korzystnym warunkom wilgotnościowym, pozwoli na ukształtowanie drzewostanu dwugeneracyjnego. Widoczne na zdjęciu samosiewy czeremchy amerykańskiej mogą byc tolerowane tylko na ubogich siedliskach borowych.