Ekspansja gatunków liściastych uniemożliwi w przyszłości zachowanie struktury wielogeneracyjnej w tym drzewostanie sosnowym

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Rezerwat Sieraków w Puszczy Kampinoskiej.