Zmiany struktury przykładowych drzewostanów w wyniku cięć przerębowych w obiegu 8-letnim

Autor obrazu: A. Zingg

Drzewostany (od lewej, od góry): Jd+Św, Św, Św+Md+Limba, mieszany liściasty doprowadzany do struktury przerębowej.
Linie: z trójkątami = stan z roku 1988, bez dodatków = stan z roku 1996, czerwona = struktura modelowa. Nietypowe kształty linii wynikają z użycia logarytmicznej skali liczby drzew.