Zakres inwentaryzacji lasu przerębowego metodą statystyczno-matematyczną

Autor obrazu: S. Drozdowski

Opisano kategorie drzew i mierzone cechy dla pięciu współśrodkowych powierzchni kołowych. Im bliżej środka powierzchni, tym większa staje się szczegołowość inwentaryzacji.