Cięcie przerębowe w drzewostanie jodłowym

Autor obrazu: B. Brzeziecki

Użytkowanie drzew dojrzałych w lesie przerębowym poprawia warunki powstawania i wzrostu odnowień.