Drzewostan jodłowy zagospodarowany rębnią przerębową

Autor obrazu: B. Brzeziecki