Zastosowanie cięć brzegowych do poszerzenia gniazd dębowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki

Zarówno na gniazdach, jak i na poszerzeniach wykorzystano naturalne odnowienie dębu. Przykład realizacji rębni IVd.