Smuga wewnętrzna i zewnętrzna w cięciu brzegowym

Autor obrazu: B. Brzeziecki