Łamana linia brzegowa ułatwia wyprowadzenie na zrębie sadzonek gatunków o różnej wrażliwości na suszę i pełne oświetlenie

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Fragmenty zasłonięte od południa stwarzają korzystniejsze warunku wzrostu dla gatunków bardziej wrażliwych, np. jodły lub buka. Skuteczność ochronnego oddziaływania firanki zależy od jej budowy. Korzystne jest pozostawienie drzew drugiego piętra o gęstych koronach (o ile nie utrudni to odpływu zimnego powietrza).