Wpływ otaczającego drzewostanu na ryzyko przymrozków na odnawianej powierzchni

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Większe ryzyko przymrozków występuje w przypadku zwartej budowy pionowej drzewostanu rosnącego wokół gniazda lub - w przypadku założenia zrębu - drzewostanu przylegającego do niżej położonej części zrębu. Zmodyfikowany rysunek z podręcznika 'Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego'.