Odpowiednio dobrane cięcia zapewniają optymalne warunki rozwoju właściwych dla siedliska gatunków

Autor obrazu: L. Bolibok

Gatunki światłożądne są odnawiane cięciami zupełnymi. Wielkość zrębu zależy od wymaganego tempa odnawiania kompleksu oraz ryzyka wystąpienia zjawisk szkodliwych - przymrozków czy podtopienia. Odpowiedni kierunek cięć zapewnia osłonę drzewostanu przed wiatrem.