Pożarzysko - przykład powierzchni ekologicznie dużej

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Uprzątnięty i przygotowany do odnowienia teren pożarzyska o powierzchni ponad 40 ha. Posadzone drzewa będą wzrastały bez żadnej osłony ze strony sąsiadujących drzewostanów. Pożar całkowity zniszczył zarówno drzewostan, jak i poziom organiczny ubogiej gleby bielicowej. Resztki popożarowe zostały poddane zrębkowaniu i rozrzucone w celu poprawy cech sorpcyjnych i zasobności gleby