Bliskość ściany drzewostanu łagodzi warunki mikroklimatyczne na zrębie

Autor obrazu: J. Zajączkowski

U większości gatunków najmłodsze drzewa wymagają korzystnych warunków wilgotnościowych. Dopiero po kilku latach czynnikiem ograniczającym może stać się ocienienie lub konkurencja korzeniowa ze strony starych drzew.