Widok strefy w rębni IIIa po odnowieniu powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Na siedlisku LMśw na gniazdach wprowadzono buka i dąb, a pomiędzy nimi sosnę i modrzewia.