Podsadzenia na powierzchni międzygniazdowej zwiększają udział gatunków liściastych w rębni IIIa

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Podsadzenie buka na części powierzchni międzygniazdowej wykonano jednocześnie z założeniem gniazd dla dębu. Po uprzątnięciu drzewostanu, ogólna powierzchnia odnowionych z wyprzedzeniem gatunków liściastych wyniesie ok. 50%.