Systemy korzeniowe drzew na gniazdach są słabo rozwinięte, a u drzew brzeżnych łatwo mogą ulegać uszkodzeniom

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Gniazda świerkowe w ostoi zwierzyny na siedliskach borowych.