Wprowadzanie na gniazda gatunków światłożądnych jest raczej pomyłką

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Wybujały wzrost na wysokość w pogoni za światłem łatwo doprowadza młode drzewa do utraty stabilności, zwłaszcza w kontakcie ze śniegiem opadającym z koron drzew otaczającego drzewostanu. Ten kilkuletni modrzew słabo przyrasta na grubość i już wymagał podparcia.